Skattesänkar-linjen

Regeringen Reinfeldt har sänkt skatten till en kostnad av 140 miljarder 2006-2014. 2014 aviserade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg ett "omslag" i svensk ekonomisk politik- de kommunicerade att skatten inte ska sänkas - just nu. Vår granskning visar dock att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg använt denna retorik konsekvent under två mandatperioder och inte alls är ett "omslag". Och skatten har sänkts oavsett vad regeringen kommunicerat.

Agera nu!

  1. Twittra med om frågan under #ReinfeldtsSverige
  2. Gilla den här sidan och sprid ordet om den!

  3. Bli en opinionsbildare och gå med i vårt nätverk, Opinionsverket!
    Opinionsverket

Framtida beslutade skattesänkningar

Moderaterna har beslutat om följande framtida skattesänkningar om de vinner valet:

2014

17, februari
- Sen kommer vi att behöva återkomma med ytterligare ett antal besked om lite kraftigare skattehöjningar men det ska vi ta när den tiden kommer. Borg i Aftonbladet
15, februari
– Ska man vara ärlig så är det nog framför allt på skatterna det är möjligt att göra förstärkningar. Borg i Aftonbladet
19, januari
Anders Borg - Vi har inget utrymme för skattesänkningar. Det blir ett skattesänkningsstopp. Borg i Aftonbladet
1, januari | Skattesänkning

Femte jobbskatteavdraget

2013

23, november
- Det är centralt att vi har ordning och reda i offentliga finanser. Då finns det inte några stora utrymmen för skattesänkningar. Borg i Expressen - papper
18, oktober
- Utrymmet kommer att vara rätt begränsat så därför är jag nu inställd på att skjuta skattesänkningar, om de kommer, till en senare tidpunkt. Reinfeldt i SVD
15, oktober
- Vi förbereder inte något skarpt skattesänkningslöfte. Reinfeldt i Dagens Nyheter
18, september

Totalt har Reinfeldt och Borg sänkt skatter för 140 miljarder kronor årligen

20, augusti
- Vad vi tror oss se är att det är trångt utrymme 2015 kanske 2016 men en mandatperiod är fyra år. Reinfeldt i SVT Agenda
16, april
I valrörelsen 2010 lovade alliansen väljarna ett femte jobbskatteavdrag och höjd gräns för statlig skatt. Men man lade in en brasklapp: Det skulle bara bli verklighet om "ekonomin tillåter". När vårbudgeten presenterades i går målade Anders Borg än en gång upp en nattsvart bild av svensk ekonomi - tillväxten blir lägre än väntat och arbetslösheten kan stiga till tio procent om euroländerna inte kommer till rätta med krisen. i Expressen - papper
1, januari | Skattesänkning

Sänkt bolagsskatt

2012

21, september
- Vallöftet var tydligt: Om ekonomin tillåter ska vi göra ett jobbskatteavdrag. Det återkommer vi till. Borg i Expressen - papper
21, februari
- Absolut, men jag har varit väldigt tydlig med att formulera mig. Min ambition är fortsatt att fullfölja det vi har sagt i vår reformambition, att före valet 2014 lägga ett förslag om jobbskatteavdrag på riksdagens bord, men det förutsätter ett ekonomiskt utrymme. Reinfeldt i Expressen
1, januari | Skattesänkning

Restaurangmomsen sänks

2011

16, augusti
– Vi bedömer inte att det finns de säkerhetsmarginaler som vi vill ha, alltså ett större reformutrymme för 2012, och i ett sådant läge är det riktigt att skjuta på löften om inkomstskattssänkningar och sänkta skatter till pensionärer. Reinfeldt i Sveriges radio
8, augusti
– En av mina huvudslutsatser från förra finanskrisen är att försiktighet lönar sig. Borg i TT

2010

10, september
- Jag tycker nu att skattetrycket är nere på nivåer där jag tycker att det ska vara. Vi har höga välfärdsambitioner. Jag menar att de flesta skatterna i Sverige nu är konkurrenskraftiga. Reinfeldt i Dagens nyheter
15, augusti
Reinfeldt flaggade i går för att skattesänkningen, såväl jobbskatteavdraget som delar av pensionärsskatten, hänger på om den ekonomisk situationen tillåter det eller inte. Reinfeldt i Expressen - papperstidning samt DN - papperstidning
15, augusti
- Socialdemokraterna ska inte få chans att tala om "stora ofinansierade skattesänkningar". Borg i Göteborgs-Posten - papperstidning
5, juli
- Skatten sänks inte nästa år [...] Vi tänker inte äventyra det goda läget som Sverige har. Jag vill ha säkerhetsmarginaler. Reinfeldt i Expressen - papperstidning
28, januari
Anders Borg - Tillfälliga förstärkningar i statsfinanserna kan inte användas till permanenta reformer eller skattesänkningar. Borg i Dagens Nyheter - papperstidningen
1, januari | Skattesänkning

Fjärde jobbskatteavdraget

2009

25, maj
Vi kan inte ställa ut löften om saker det inte finns pengar för. Borg i Dagens Nyheter
1, januari | Skattesänkning

Tredje jobbskatteavdraget

2008

4, november
Omfattningen av de skattelättnader som kan genomföras under nästa mandatperiod beror på vad ekonomin tillåter och vad som är förenligt med en ansvarsfull ekonomisk politik. Borg, Husmark, Littorin i Dagens Nyheter
1, januari | Skattesänkning

Andra jobbskatteavdraget, ROT-avdraget, fastighetsskatten avskaffas.

2007

20, november
- Nu har vi gjort huvuddelen av de planerade skattesänkningarna. Det finns inte tillnärmelsevis samma utrymme i statsfinanserna för skattelättnader framöver. Borg i Dagens Industri
26, oktober
- Vi ska också gå vidare med skattesänkningar. Men det kommer först när vi kan presentera en finansiering. Bara när det finns utrymme. Vi är Sveriges främsta skattesänkarparti, men det ska göras när det är möjligt, sade Borg. Borg i Dagens Nyheter - papperstidningen
27, juni
Finansminister Anders Borg framhöll dock mycket tydligt vid en presskonferens på onsdagen att jobbavdraget bara sker om ekonomin tillåter det och finansieringen blir säker. Borg i Dagens Nyheter
1, januari | Skattesänkning

Första jobbskatteavdraget, RUT-avdraget

2006

15, november
Vi måste också se vad ekonomin tillåter Borg i Göteborgs-Posten papperstidning
14, november
Sänkningar av inkomstskatten på närmare 40 miljarder blir det. Sedan finns planer på ytterligare sänkningar med 8 miljarder år 2008, men det är inte lika säkert. - Det är beroende av vad ekonomin tillåter och när finansiering kan säkras, säger finansministern och upprepar frasen flera gånger. Det kommer inga löften, genomförs inga förändringar, som det inte finns pengar till. Borg i Göteborgs-Posten
17, september

VAL

2005

25, augusti
Jag vill varna er för att göra moderaterna till en sorts skattebod, där man går in och shoppar sin egen lilla skattesänkning Reinfeldt i TT/Sydsvenskan